»Uczeń » RZECZNIK PRAW UCZNIA

Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA 
mgr EWA CZWARTACKA

 

Masz problem, nie wiesz co robić? Zapytaj rzecznika 

I. ZAKRES OBOWIAZKÓW RZECZNIKA PRAW UCZNIOWSKICH 
1. Rzecznik Praw Uczniowskich dąży do poznania wszystkich aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej.
2. Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.
3. Przyjmuje skargi wnioski na temat naruszeń praw ucznia.
4. Udziela pomocy prawnej osobom proszącym o interwencje w przypadku naruszenia praw ucznia.
5. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw wobec organów szkoły.
6. Wspomaga działania Samorządu Uczniowskiego w jego działalności statutowej. Współorganizuje spotkania związane z problematyka praw ucznia, minimum raz w semestrze.

II. ZAKRES UPRAWNIEN RZECZNIKA PRAW UCZNIA
1. Rzecznik ma prawo zapoznać się z programem nauczania każdego przedmiotu.
2. Współdziała z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami i osobami zarówno fizycznymi jak i prawnymi w zakresie powierzchownych obowiązków i uprawnień.
3. Rzecznik Praw Uczniowskich może korzystać ze wszystkich możliwych źródeł pomocniczych, które zawierają podstawy prawne.
4. Jeżeli wymaga tego dobro postępowania, Rzecznik Praw Ucznia ma prawo zapoznać się z ocenami ucznia lub nauczyciela, których dotyczy postępowanie.


baner
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Jodłowa 21, 58-100 Świdnica

tel./fax. 74 852-31-29

NIP 884-22-81-908

sekretariat@g4.swidnica.pl

 

           

   Świdnicki Klub Piłki Ręcznej      Drukarnia Rotgryf   Sonel Świdnica   Hufiec ZHP Świdnica 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. 
Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności