Program terapeutyczny

formy_pomocy

Oferta programu terapeutycznego na okres od 24.05 2017 r. do 02.12.2017 r. na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnica realizowanego w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47 

Telefon kontaktowy: 74 852 28 02

Oferta dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie Czas realizacji  Liczebność w grupie Uwagi
Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej 20 sesji po 4 godziny

1 x w tygodniu

6-15 osób dla mieszkańców Świdnicy
Terapia grupowa dla sprawców przemocy domowej 27 sesji po 4 godziny

1 x w tygodniu

jw. jw.
Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców osób uzależnionych 27 sesji po 4 godziny

zajęcia odbywają się

w sobotę

w godz. 9.30 – 13.30

terapia indywidualna jw.

 

Trening asertywności dla osób doświadczających przemocy domowej zajęcia w dwóch częściach po 25 godzin,

w odstępie 1 miesiąca,

6-15 osób jw.
Oferta dla osób, które ukończyły Podstawowy Program Terapii Uzależnień Czas realizacji Liczebność                     ong>
Praca nad złością 12 sesji po 4 godziny,

1x w tygodniu

8-13 osób jw.
Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu 11 sesji po 4 godziny, zajęcia odbywaja się

w soboty

8-15 osób jw.
Oferta dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem                             i uzależnionej Czas realizacji Liczebność                     w grupie Uwagi
Poradnictwo i terapia indywidualna dla młodzieży  zagrożonej uzależnieniem                                 i uzależnionej 27 spotkań po 4 godziny

1 x w tygodniu

bd Młodzież ze szkół podstawowych                i gimnazjów                       w Świdnicy

 

Trening kompetencji społecznych dla dzieci                   i młodzieży zagrożonej uzależnieniem                               i uzależnionej 19 spotkań po 4 godziny praca indywidualna,

grupy 2-6 osób

jw.