Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE Uprawnieni do usług opiekuńczych Ustawa o pomocy społecznej

Rejony

REJONY Rejon 1 Monika Kosterka – tel. 74 852-13-27 wew.

Dokumenty

Stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej

Komu pomóc

KOMU POMÓC Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7

Formy pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

Akty prawne

AKTY PRAWNE – Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o